Jaarverslag

De stichting Stepping Stones Bali probeert zijn doelstellingen te bereiken door gelden die gedoneerd worden. De aanvragen en projecten zullen moeten worden voorzien van een uitvoerige toelichting met financiële onderbouwing.

Het bestuur en alle medewerkers in Nederland zijn vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, anders dan de vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij werken dus Pro Deo. Het jaarverslag van de activiteiten zal ieder jaar op de website en via een gedrukte versie worden gepubliceerd. Ook een financiële verantwoording wordt in het jaarverslag opgenomen.

De stichting Stepping Stones Bali is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 59473924 en onder RSIN-nummer 853509943. Stichting SteppingStonesBali staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties in Nederland gedaan, onder de daarvoor geldende voorwaarde, aftrekbaar voor de belastingen.

IBAN: NL12 RABO 0317 1184 47 t.n.v. Stichting SteppingStonesBali

Download jaarverslag 2014

Jaarverslag2014

Download jaarverslag 2015

Jaarverslag2015

Download jaarverslag 2016

Jaarverslag2016

Download jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Download jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018