Door ons educatieprogramma zijn ouders en verloskundigen beter in staat om een beperking ofwel handicap eerder te herkennen. Daardoor kan snel worden gestart met de behandeling van het kind en zijn ouders beter geïnformeerd wat ze te wachten staat.

 

Een hand bieden aan degene voor het nemen van de volgende stap:

  • Consultatiebureau: ondersteunen van consultatiebureaus voor herkenning van een beperking bij een baby
  • Veldwerkproject: in de dorpen de verloskundigen van een consultatiebureau begeleiden in het herkennen van een beperking en voorlichten over mogelijke behandeling
  • Klompvoetproject: we zetten ons in dat de kinderen met een klompvoet op een zo vroeg mogelijk moment worden herkend.