Met het klompvoetproject richten we ons specifiek op kinderen die worden geboren met een klompvoet. Het is erg belangrijk dat bij deze kinderen die klompvoet op een zo vroeg mogelijk tijdsstip worden herkend en erkend. Er kan dan zo snel mogelijk worden gestart met de behandeling. In dit project is het belangrijk dat de kinderen op een goede manier worden geïncludeerd (uitgekozen) voor verdere behandeling. Dan kan de echte voorbereiding voor kind en ouders beginnen. Het is van wezenlijk belang dat ouders weten wat hun kind (en hen) te wachten staat. Want na een gips periode (en eventueel een operatie) volgt nog een intensieve en langdurige periode met een speciale spalk en fysiotherapie. Wanneer alle stappen zonder onderbreking en op een goede manier worden uitgevoerd is er een goed vooruitzicht dat de behandeling leidt tot een volledig goed (functioneel)voetje. Wanneer de behandeling wordt onderbroken of zelfs afgebroken is er een grote kans dat de voet weer naar binnen gaat staan in zijn oorspronkelijke positie.
Dus om deze weg tot een succes te maken is het belangrijk om alle stenen goed tegen elkaar te leggen en te verbinden. We zijn nu druk bezig deze weg te bouwen. In Bali zijn al verschillende stenen aanwezig, ook bij lokale artsen, maar helaas is er nog geen complete weg in gebruik.
HET doel voor Stepping Stones Bali