De landkaart van Bali kan worden verdeeld in clusters van 9 tot 11 dorpen die onder een gezondheidscentrum vallen. Onze bezoeken aan deze dorpen bereiden we voor met het gezondheidscentrum en vervolgens wordt ieder dorp bezocht met de het volgende programma.

  1. Socialisatie
  • We informeren de sociale dienst en de lokale verantwoordelijke van de gemeente over ons programma en betrekken hen bij de doelstelling van Stepping Stones Bali
  • Na afloop van het programma koppelen we terug wat Stepping Stones Bali heeft kunnen betekenen in het dorp
  1. Educatie
  • Voorlichting aan ouders: Het informatie boekje van de overheid (“het roze boekje”) gebruiken we hiervoor als leidraad. Daarnaast delen we onze folder uit die de ouders op een mogelijke ‘andere ontwikkeling’ van een kind wijst. We geven hierin aan wanneer een ouder aan de bel moet trekken bij de verloskundige.

Daarnaast geven we een pakketje met gezonde voeding aan de ouders mee.

  • Workshops voor de assistenten van verloskundigen: In deze workshop informeren we deze groep over verschillende beperkingen, maar we gaan ook in op de mogelijkheden van een kind dat geboren wordt met een handicap. Natuurlijk lichten we toe voor welke aandoeningen het belangrijk is om snel te verwijzen.
  • Workshops op de basisschool: accepteren van een klasgenootje met een handicap en zelf ervaren van een beperking (“hoe redt je je als je een arm mist of niets kunt zien?”).
  1. Patiëntenzorg

Huisbezoeken aan de kinderen die al staan geregistreerd als “gehandicapt”. Dit is vaak nog in het breedste zin van het woord. Tijdens de huisbezoeken informeren we hulpverleners en begeleiden we ouders en kinderen naar de voor hen juiste zorg/revalidatie.

 

Impact: Met deze gecombineerde aanpak leggen we ook de route met stapstenen neer voor kinderen in het dorp die in de toekomst met een beperking worden geboren. De hulpverleners en de directe omgeving van het kind weten wat ze kunnen doen en wat er te bereiken is bij verschill