Project, Details

Veldwerkprogramma

De landkaart van Bali kan worden verdeeld in clusters van 9 tot 11 dorpen die onder een gezondheidscentrum vallen. Onze bezoeken aan deze dorpen bereiden we voor met het gezondheidscentrum en vervolgens wordt ieder dorp bezocht met de het volgende programma.

  1. Socialisatie
  • We informeren de sociale dienst en de lokale verantwoordelijke van de gemeente over ons programma en betrekken hen bij de doelstelling van Stepping Stones Bali
  • Na afloop van het programma koppelen we terug wat Stepping Stones Bali heeft kunnen betekenen in het dorp
  1. Educatie
  • Voorlichting aan ouders: Het informatie boekje van de overheid (“het roze boekje”) gebruiken we hiervoor als leidraad. Daarnaast delen we onze folder uit die de ouders op een mogelijke ‘andere ontwikkeling’ van een kind wijst. We geven hierin aan wanneer een ouder aan de bel moet trekken bij de verloskundige.

Daarnaast geven we een pakketje met gezonde voeding aan de ouders mee.

  • Workshops voor de assistenten van verloskundigen: In deze workshop informeren we deze groep over verschillende beperkingen, maar we gaan ook in op de mogelijkheden van een kind dat geboren wordt met een handicap. Natuurlijk lichten we toe voor welke aandoeningen het belangrijk is om snel te verwijzen.
  • Workshops op de basisschool: accepteren van een klasgenootje met een handicap en zelf ervaren van een beperking (“hoe redt je je als je een arm mist of niets kunt zien?”).
  1. Patiëntenzorg

Huisbezoeken aan de kinderen die al staan geregistreerd als “gehandicapt”. Dit is vaak nog in het breedste zin van het woord. Tijdens de huisbezoeken informeren we hulpverleners en begeleiden we ouders en kinderen naar de voor hen juiste zorg/revalidatie.

 

Impact: Met deze gecombineerde aanpak leggen we ook de route met stapstenen neer voor kinderen in het dorp die in de toekomst met een beperking worden geboren. De hulpverleners en de directe omgeving van het kind weten wat ze kunnen doen en wat er te bereiken is bij verschill

Overige Projecten

Patientenzorg

Met Stepping Stones Bali hebben we verschillende doelen om een kind te helpen (de zogenoemde Patiëntenzorg). Onze kernactiviteit is echter het bouwen van de stapstenen voor de kinderen met een beperking. Maar als we een kind helpen – of direct betrokken zijn bij een behandelplan-

READ MORE

Consultatiebureau

Met het informeren van ouders van jonge kinderen richten we ons op de bewustwording van de ontwikkeling van het kind. Het is daarbij belangrijk dat ouders en verloskundigen ook weten en begrijpen wat ze moeten doen als het anders gaat dan anders. Met de bezoeken aan de consultatiebureaus focussen we ons hierop.
READ MORE

Klompvoetprogramma

Met het klompvoetproject richten we ons specifiek op kinderen die worden geboren met een klompvoet. Het is erg belangrijk dat bij deze kinderen die klompvoet op een zo vroeg mogelijk tijdsstip worden herkend en erkend. Er kan dan zo snel mogelijk worden gestart met de behandeling. In dit project is het belangrijk dat de kinderen op een goede manier worden geïncludeerd (uitgekozen) voor verdere behandeling.READ MORE

Workshops

Door het delen van de kennis en kunde kunnen kinderen met een handicap of hulpvraag beter worden behandeld. Door middel van lezingen en workshops is er al veel informatie overgebracht aan de lokale hulpverleners.

A. Workshops voor (para-) medische specialisten
Het doel van het geven van deze workshops is het uitwisselen van bestaande informatie onder de (para-)medische professionals. Deze bijeenkomsten worden dus gegeven DOOR en VOOR medische professionals.READ MORE

Translate »