Door het delen van de kennis en kunde kunnen kinderen met een handicap of hulpvraag beter worden behandeld. Door middel van lezingen en workshops is er al veel informatie overgebracht aan de lokale hulpverleners.

A. Workshops voor (para-) medische specialisten
Het doel van het geven van deze workshops is het uitwisselen van bestaande informatie onder de (para-)medische professionals. Deze bijeenkomsten worden dus gegeven DOOR en VOOR medische professionals. Welke problemen komen ze in het werkveld tegen en hoe pakken ze het aan?
Stepping Stones Bali organiseert, faciliteert en begeleidt deze bijeenkomsten (Rehabilitasi Meeting Steppingstones). Het doel is om deze specialisten meer expertise te laten ontwikkelen zodat er meer en effectievere hulp kan worden gegeven aan de kinderen met een handicap.

Impact: Met de theoretische achtergrond en practische adviezen van een orthoprosthesis is er bijvoorbeeld meer kennis over het produceren van een specifieke brace. Dit is erg belangrijk om een goed passende en functionerende brace te maken die voldoet aan zijn doel.

B. Workshops voor assistent-verloskundigen
We organiseren in de dorpen (als onderdeel van ons Veldwerkproject) workshops voor de plaatselijke assistent-verloskundigen. Het doel is dat zij een handicap snel herkennen en op de hoogte zijn van daarbij behorende behandel- en revalidatiemethoden . Ook komt in de workshop het belang van vroege en juiste verwijzing aan de orde.

C. Workshops op basisscholen
Verder gaan we naar (basis)scholen, waar we informatie delen met docenten en leerlingen over kinderen met een handicap. Deze workshops zijn er op gericht de leraren te leren
beperkingen te herkennen en eventueel ook specifiek te kunnen benoemen.

Impact: De docenten op een school voor speciaal onderwijs kunnen een fysieke beperking bij een mentaal gehandicapt kind herkennen en specificeren. Er is een proactieve samenwerking mogelijk in de (h)erkenning van deze kinderen om – wanneer noodzakelijk – een behandeling te starten.