Project, Details

Workshops

Door het delen van de kennis en kunde kunnen kinderen met een handicap of hulpvraag beter worden behandeld. Door middel van lezingen en workshops is er al veel informatie overgebracht aan de lokale hulpverleners.

A. Workshops voor (para-) medische specialisten
Het doel van het geven van deze workshops is het uitwisselen van bestaande informatie onder de (para-)medische professionals. Deze bijeenkomsten worden dus gegeven DOOR en VOOR medische professionals. Welke problemen komen ze in het werkveld tegen en hoe pakken ze het aan?
Stepping Stones Bali organiseert, faciliteert en begeleidt deze bijeenkomsten (Rehabilitasi Meeting Steppingstones). Het doel is om deze specialisten meer expertise te laten ontwikkelen zodat er meer en effectievere hulp kan worden gegeven aan de kinderen met een handicap.

Impact: Met de theoretische achtergrond en practische adviezen van een orthoprosthesis is er bijvoorbeeld meer kennis over het produceren van een specifieke brace. Dit is erg belangrijk om een goed passende en functionerende brace te maken die voldoet aan zijn doel.

B. Workshops voor assistent-verloskundigen
We organiseren in de dorpen (als onderdeel van ons Veldwerkproject) workshops voor de plaatselijke assistent-verloskundigen. Het doel is dat zij een handicap snel herkennen en op de hoogte zijn van daarbij behorende behandel- en revalidatiemethoden . Ook komt in de workshop het belang van vroege en juiste verwijzing aan de orde.

C. Workshops op basisscholen
Verder gaan we naar (basis)scholen, waar we informatie delen met docenten en leerlingen over kinderen met een handicap. Deze workshops zijn er op gericht de leraren te leren
beperkingen te herkennen en eventueel ook specifiek te kunnen benoemen.

Impact: De docenten op een school voor speciaal onderwijs kunnen een fysieke beperking bij een mentaal gehandicapt kind herkennen en specificeren. Er is een proactieve samenwerking mogelijk in de (h)erkenning van deze kinderen om – wanneer noodzakelijk – een behandeling te starten.

Overige Projecten

Patientenzorg

Met Stepping Stones Bali hebben we verschillende doelen om een kind te helpen (de zogenoemde Patiëntenzorg). Onze kernactiviteit is echter het bouwen van de stapstenen voor de kinderen met een beperking. Maar als we een kind helpen – of direct betrokken zijn bij een behandelplan-

READ MORE

Consultatiebureau

Met het informeren van ouders van jonge kinderen richten we ons op de bewustwording van de ontwikkeling van het kind. Het is daarbij belangrijk dat ouders en verloskundigen ook weten en begrijpen wat ze moeten doen als het anders gaat dan anders. Met de bezoeken aan de consultatiebureaus focussen we ons hierop.
READ MORE

Veldwerkprogramma

De landkaart van Bali kan worden verdeeld in clusters van 9 tot 11 dorpen die onder een gezondheidscentrum vallen. Onze bezoeken aan deze dorpen bereiden we voor met het gezondheidscentrum en vervolgens wordt ieder dorp bezocht met de het volgende programma.READ MORE

Klompvoetprogramma

Met het klompvoetproject richten we ons specifiek op kinderen die worden geboren met een klompvoet. Het is erg belangrijk dat bij deze kinderen die klompvoet op een zo vroeg mogelijk tijdsstip worden herkend en erkend. Er kan dan zo snel mogelijk worden gestart met de behandeling. In dit project is het belangrijk dat de kinderen op een goede manier worden geïncludeerd (uitgekozen) voor verdere behandeling.READ MORE

Translate »