Een nieuw jaar, weer een nieuw begin!

Maar eerst blikken we even kort terug naar het jaar 2016. We hebben heel veel kinderen kunnen helpen en veel activiteiten kunnen uitvoeren. We hebben in 2016 met onze workshops en activiteiten 2173 kinderen kunnen bereiken. Daarvan hebben we 110 kinderen met een beperking daadwerkelijk kunnen ondersteunen met een revalidatieprogramma. En in totaal hebben we 55 workshops kunnen geven voor ouders en op scholen. Meer informatie staat in het jaarverslag, dat binnenkort online komt. Iedereen hartstikke bedankt dat we dit hebben kunnen bereiken!

We zijn al weer vol goede moed begonnen met het nieuwe jaar 2017! We hebben er ontzettend veel zin in! Dat is maar goed ook, want we hebben weer veel werk te doen. Graag willen wij jullie al een beetje meenemen in de activiteiten voor het komende jaar.

Ons veldwerkprogramma: educatie, vroegherkenning en huisbezoeken

We gaan ons in 2017 natuurlijk weer inzetten voor ons veldwerkprogramma in een aantal nieuwe dorpen in Noord Bali. Daar geven we lessen aan ouders met jonge kinderen en workshops aan de assistenten van verloskundigen en op basisscholen. In de loop van het jaar gaan we steeds verder naar het oosten. We willen in ieder dorp een band opbouwen met de sociaal werker die gehandicapte kinderen diagnosticeert en registreert, met de verloskundigen en assistenten van de consultatiebureaus en met de ouders in het dorp. We trekken ruim tijd uit om dit allemaal te kunnen bereiken. Uiteindelijk is ons doel dat kinderen met een beperking door onze inspanningen sneller worden herkend; “vroegherkenning” bij ouders, verloskundigen en assistenten. Naast alle workshops gaan we ook bij kinderen met een handicap, die al bekend of geregistreerd zijn, op huisbezoek. Daar bekijken en bespreken we welke zorg/revalidatie voor het kind het meest passend is.

Patiënten zorg

Naast de huisbezoeken in de dorpen van het veldwerkprogramma ondersteunen we ook kinderen met een inloopspreekuur. We “verzamelen” hiervoor kinderen met een bepaalde beperking (bijvoorbeeld gehoorproblemen) en nodigen partner organisaties uit die de juiste zorg kunnen bieden. Zo helpen we op een ochtend gemiddeld direct 15 – 20 kinderen verder! Verder zijn we gestart met een sport- en speldag waar kinderen en ouders voor worden uitgenodigd. We brengen kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende beperkingen met sport en spel bij elkaar. De ouders kunnen ervaringen en informatie uitwisselen. Elke keer een erg leuke, gezellige en drukke dag!

Samenwerking met lokale projecten

Natuurlijk zetten we ons ook weer in om met verschillende stichtingen samen tot een zo compleet/uitgebreid mogelijk revalidatie programma te komen voor de kinderen die we tegenkomen bij onder andere onze huisbezoeken. We willen onze contacten met andere organisaties in Indonesië niet alleen continueren, maar ook verder uitbreiden. Ook dat betekent werk aan de winkel!

Klompvoetprogramma

Het klompvoet programma maakt meteen in het begin van het jaar een grote sprong. We gaan in februari met enkele kinderen naar Sumatra voor een uitgebreide operatie en nabehandeling. Gelukkig kunnen we de revalidatie van deze kinderen snel weer in Bali oppakken. Zij kunnen dan nog niet direct naar huis, maar zijn tenminste weer dicht bij hun ouders. Daarnaast blijven we ons erop focussen om de kinderen op een zo vroege leeftijd te ontmoeten dat ze met een gips- en brace “behandeling” volledig geholpen kunnen worden. En dat er dus geen complexe operatie nodig is. Daar is nog veel educatie, voorlichting en samenwerking voor nodig!

Wie meer wil weten over de plannen van 2017 kan natuurlijk contact opnemen met mij of het bestuur. We vertellen er graag over. Mail hiervoor naar: info@steppingstonesbali.org

En last but not least! We hebben sinds januari een nieuw bestuur. Deze nieuwe groep, bestaande uit Inge, Manon, Geertjan, Toon en Ruud is al met veel enthousiasme en vol goede moed begonnen. Zie hiervoor ook de website www.steppingstonesbali.org> over de stichting>bestuur.

Groeten uit een winderig en regenachtig Bali, Marjanne

Translate »