Structure

Door onze krachten te bundelen kunnen we met z’n allen zorgen voor betere zorg voor een kind met een beperking.

StichtingYayasan

Board the Netherlands

De stichting Stepping Stones Bali is in december 2013 opgericht. Hij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59473924 en onder RSIN nummer 853509943. Stichting Stepping Stones Bali staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties die in Nederland worden gedaan, onder de daarvoor geldende voorwaarde, aftrekbaar voor de belastingen.

De Nederlandse Stichting streeft ernaar de Yayasan zo goed mogelijk in haar activiteiten in Indonesië te faciliteren zodat zij zich kunnen focussen op ontwikkeling en het uitvoeren van acties ten behoeve van goede zorg voor kinderen met een beperking.

Het bestuur in Nederland draagt vervolgens zorg voor een gedegen rapportage richting donateurs en is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van ontvangen gelden.

Meer informatie over donaties die aftrekbaar zijn voor de belasting, kunt u hier vinden.

Bestuur Nederland

Inge Pouw

Bestuur Nederland

Manon Pouw

Bestuur Nederland

Geertjan Oomen

Bestuur Nederland

Ruud van Gorkum

Bestuur Indonesië

Oprichter

 

I Putu Supertama

Bestuur Indonesië

Marjanne Oomen

Eindverantwoordelijke

 

Bestuur Indonesië

I Putu Madia

Toezichthouder

 

Bestuur Indonesië

I Made Suadnyana

Voorzitter

 

Bestuur Indonesië

Secretaris

 

Nyoman Subiksa

Bestuur Indonesië

Made Agus Krisna Bayu

Penningmeester

 

Board Indonesia

In Indonesië is Stepping Stones Bali met haar activiteiten gestart in oktober 2014. Officieel staat de stichting volgens Indonesische wetgeving voor maatschappelijke organisaties onder de naam: “Yayasan Stepping Stones Bali”. Waarbij Yayasan het equivalent is van een Non Gouvernementele Organisatie (NGO)/stichting.

Yayasan Stepping Stones Bali staat sinds 24 februari 2016 ingeschreven bij “Dinas Sosial” onder AHU nummer 0010615.AH.01.12. TAHUN 2016. Yayasan Stepping Stones Bali is gevestigd op Bali en voert alle hulpverlening en ondersteuning uit die nodig is om kinderen met een beperking in Indonesië optimaal te helpen. Om de officiële erkenning in Indonesië te behouden, rapporteert de Yayasan in bepaalde tijdsvakken aan de Dinas Sosial. Met deze rapportage behouden we de toestemming om onder de Dinas Sosial onze activiteiten te blijven uitvoeren.

Daarnaast hebben we ook een NPWP ( identificatienummer voor de belastingbetaler) op naam van de Yayasan waarmee we jaarlijks aan de belasting dienst moeten rapporteren als Non-profit. Daar wordt elk jaar bekeken of we inderdaad geen winst hebben gemaakt en dus geen belasting hoeven te betalen.

Certificaat registratie Yayasan

Volunteers

Het bestuur en alle medewerkers in Nederland zijn vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, anders dan de vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vrijwilligers - Pien Kerkhofs

Pien Kerkhofs

Pien Kerkhofs

Stage en Vrijwilliger coördinator

pienkerkhofs@steppingstonesbali.org

Vrijwilligers - Joost Oomen

Website

 

Joost Oomen

Vrijwilligers - Inske Krus

Inske Krus

Nieuwsbrieven & Social media

inske@steppingstonesbali.org 

Board the Netherlands

De Nederlandse Stichting streeft ernaar de Yayasan zo goed mogelijk in haar activiteiten in Indonesië te faciliteren zodat zij zich kunnen focussen op ontwikkeling en het uitvoeren van acties ten behoeve van goede zorg voor kinderen met een beperking.

De stichting Stepping Stones Bali is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59473924 en onder RSIN nummer 853509943. Stichting Stepping Stones Bali staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties die in Nederland worden gedaan, onder de daarvoor geldende voorwaarde, aftrekbaar voor de belastingen.

Meer informatie over donaties die aftrekbaar zijn voor de belasting, kunt u hier vinden.

Bestuur Nederland

Inge Pouw

Bestuur Nederland

Manon Pouw

Bestuur Nederland

Geertjan Oomen

Bestuur Nederland

Ruud van Gorkum

Board Indonesia

Yayasan Stepping Stones Bali is gevestigd op Bali en voert alle hulpverlening en ondersteuning uit die nodig is om kinderen met een beperking in Indonesië optimaal te helpen.

Yayasan Stepping Stones Bali staat ingeschreven bij Dinas Sosial onder AHU nummer 0010615.AH.01.12. TAHUN 2016. Geregistreerd op 24 februari 2016.

Certificaat registratie Yayasan

Bestuur Indonesië

Oprichter

 

I Putu Supertama

Bestuur Indonesië

Marjanne Oomen

Eindverantwoordelijke

 

Bestuur Indonesië

I Putu Madia

Toezichthouder

 

Bestuur Indonesië

I Made Suadnyana

Voorzitter

 

Bestuur Indonesië

Nyoman Subiksa

Secretaris

 

Bestuur Indonesië

Made Agus Krisna Bayu

Penningmeester

 

Volunteers

Het bestuur en alle medewerkers in Nederland zijn vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, anders dan de vergoeding voor gemaakte onkosten.

Vrijwilligers - Pien Kerkhofs

Pien Kerkhofs

Stage en Vrijwilliger coördinator

pienkerkhofs@steppingstonesbali.org

Vrijwilligers - Joost Oomen

Website

 

Joost Oomen

Vrijwilligers - Inske Krus

Inske Krus

Nieuwsbrieven & Social media

inske@steppingstonesbali.org

Together we make a difference

en_USEnglish