Doneren

editorial-helpDe financiële steun van de bezoekers van deze site is onmisbaar. Zonder deze hulp kan de stichting Stepping Stones Bali geen projecten en lesprogramma’s opstarten!!

Stichting SteppingStonesBali staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties in Nederland gedaan, onder de daarvoor geldende voorwaarde, aftrekbaar voor de belastingen.

Wilt u een bedrag doneren of een project sponsoren, stort uw bedrag dan op:

NL12 RABO 0317 1184 47
t.n.v. Stichting SteppingStonesBali.

Alvast onze welgemeende dank!

Translate »