Activiteiten

Training Hulpverleners

Training Medische Hulpverleners

Activiteiten - vroegsignalering optimaliseren

Vroegsignalering Optimaliseren

Behandeling Klompvoet

Ponseti Brace

Ponseti Brace

Activiteiten - revalidatiezorg kinderen

Revalidatiezorg Kinderen

Netwerk Opbouwen

Netwerk Opbouwen

Lange-termijn Doel

Onze activiteiten hebben ieder een eigen focus maar een gezamenlijk lange-termijn doel.

 • (Vroeg)signalering/herkenning: consultatiebureaus en ouders (de maatschappij) informeren over het herkennen van en de mogelijkheden voor een kind met klompvoet.
 • Specialisten: de betrokken specialisten bij de behandeling van een kind met een aandoening betrekken, informeren, opleiden en begeleiden om te komen tot een optimaal behandeltraject voor een kind.
 • Revalidatie: komen tot een optimaal revalidatietraject van een kind door middel van begeleiding aan ouders en andere hulpverleners die rond een kind met een beperking van belang zijn.
 • Richtlijn: een multidisciplinaire richtlijn ontwerpen, toepassen en laten gebruiken door specialisten en behandelaars die zijn betrokken bij het zorgtraject van een kind met een klompvoet. Het project is gericht op verschillende doelgroepen (van ouders tot en met medisch specialisten) zodat er op de lange termijn een continue verbetering in zorg plaats kan vinden.

Training Medische Hulpverleners

We richten deze trainingen met name op twee groepen. De medische hulpverleners actief in de ziekenhuizen, geboorteklinieken en eerste lijn praktijk en de medische hulpverleners in opleiding. Deze twee groepen hebben een verschillende benadering en strategische aanpak.

Verloskundige en verpleegkundige in het werkveld

Wij geven trainingen over de vroegsignalering en de behandeling van een klompvoet aan onder andere medewerkers van de Puskesmas (streekkliniek). Er wordt hierin verdieping gegeven over hoe een kind met een klompvoet te signaleren, behandeling van een klompvoet en welke voorlichting aan ouders belangrijk is. Tijdens deze workshops wisselen professionals ook bestaande kennis uit

Verloskundige en verpleegkundige in opleiding

Wij hebben een nauwe samenwerking met STIKes-universiteiten[1] op Bali. Samen werken we aan het verbeteren en verbreden van de kennis van medische specialisten op het gebied van klompvoet. Stepping Stones Bali geeft workshops aan medische specialisten in opleiding op de locatie van Stepping Stones in Bali. Onze trainingen zijn gericht op het leren toepassen van vroegsignalering voor de professionals (in opleiding). Hierbij ligt de focus op de vroegsignalering en behandeling van een klompvoet.

 Lang-termijn ondersteuning

Na de intensieve eerste periode waarin we de trainingen organiseren in de regio blijven we op lange-termijn ook direct in contact met de verloskundigen. We coördineren, communiceren met en bezoeken de verloskundige in de follow-up periode en eventueel begeleiden we de nieuwe kinderen die door deze verloskundigen worden gesignaleerd en hulp nodig hebben.

[1] STIKes: Sekolah Tinggih Ilmu Kesehatan = opleidingen gericht op gezondheid

Training Medische Hulpverleners
Vroegsignalering Optimaliseren
Voorlichtingsmateriaal
Voorlichtingsmateriaal

Vroegsignalering Optimaliseren

Een belangrijk onderdeel van onze missie is het verbeteren van de vroegsignalering in het algemeen. Om dit te bereiken zetten we met gestructureerde stappen een plan per regio op. Hierbij zetten wij ons in op het vergroten van kennis en kunde ten aanzien van vroegsignalering van een beperking met daarbij een extra focus op klompvoet. Onze doelgroep is met name de assistenten van de verloskundige bij het consultatiebureau en de maatschappelijk werkers van het dorp. Door goed overleg en samenwerking met dorpen kunnen we met al deze vrouwen uit diverse groepen een gezamenlijke sessie over beperkingen bij kinderen en vroegsignalering organiseren zodat in één keer een grote regio wordt bereikt. We betrekken deze groep daarom intensief bij het (leren) signaleren en verwijzen van een kind met een beperking door ze hierin training te geven.

Dit betekent dat we ons intensief op deze regio richten, en in deze regio verschillende activiteiten organiseren:

 • Introductie van Stepping Stones Bali in de streekkliniek bij o.a. de huisarts
 • Introductie van Stepping Stones Bali bij het dorpshoofd en de verloskundige
 • Vroegsignalering: meedraaien met alle activiteiten van de consultatiebureaus in het dorp
 • Informatie delen met de verloskundigen in het dorp en lessen geven aan de assistenten van het consultatiebureau
 • Huisbezoeken bij alle kinderen met een beperking in het dorp
 • Afsluiten met het dorpshoofd

Tijdens onze trainingen focussen we ons met name op PKK-groepen. Dit zijn de vrouwengroepen in het dorp die geregeld samenkomen voor voorlichting en informatie vanuit bijvoorbeeld de volksgezondheid. PKK-groepen bestaan voornamelijk uit assistent verloskundigen van het consultatiebureau.

Voorlichtingsmaterialen

Online: Om ouders in een grote regio te bereiken zijn we gestart met een informatieve Facebookpagina. Facebook is in Indonesië één van DE mediakanalen om informatie op te delen. Via deze weg is het heel laagdrempelig voor ouders om informatie te vinden. Daarin lichten we ouders in over de laatste informatie en mogelijkheden van de behandeling van een klompvoet. Hier komen vaak hulpvragen naar voren van ouders in andere delen van het land waarvoor het onmogelijk is om voor behandeling naar onze kliniek te komen. Met ons online platform proberen we ouders meer ‘know how’ te geven over wat een klompvoet is, ze te informeren wat de mogelijkheden zijn en ze te verbinden met elkaar.

Offline: Per doelgroep hebben we specifieke informatiemateriaal ontworpen. Deze gebruiken we ook per “soort” op een andere manier. Hier een aantal voorbeelden;

 • Parentbook, een informatief boekje waar ouders even in terug kunnen bladeren als ze tijdens de behandeling vragen hebben.
 • Poster voor in streekklinieken en geboorteklinieken
 • Brochure met basisinformatie over een klompvoet voor een verloskundige die we bij de klinieken uitdelen. Medische hulpverleners kunnen deze meenemen.
 • Flyer voor ouders met contact informatie
 • Pictogrammen, trainingsmateriaal die we gebruiken bij de trainingen voor medische hulpverleners.

Vroegsignalering Optimaliseren

Een belangrijk onderdeel van onze missie is het verbeteren van de vroegsignalering in het algemeen. Om dit te bereiken zetten we met gestructureerde stappen een plan per regio op. Hierbij zetten wij ons in op het vergroten van kennis en kunde ten aanzien van vroegsignalering van een beperking met daarbij een extra focus op klompvoet. Onze doelgroep is met name de assistenten van de verloskundige bij het consultatiebureau en de maatschappelijk werkers van het dorp. Door goed overleg en samenwerking met dorpen kunnen we met al deze vrouwen uit diverse groepen een gezamenlijke sessie over beperkingen bij kinderen en vroegsignalering organiseren zodat in één keer een grote regio wordt bereikt. We betrekken deze groep daarom intensief bij het (leren) signaleren en verwijzen van een kind met een beperking door ze hierin training te geven.

Dit betekent dat we ons intensief op deze regio richten, en in deze regio verschillende activiteiten organiseren:

 • Introductie van Stepping Stones Bali in de streekkliniek bij o.a. de huisarts
 • Introductie van Stepping Stones Bali bij het dorpshoofd en de verloskundige
 • Vroegsignalering: meedraaien met alle activiteiten van de consultatiebureaus in het dorp
 • Informatie delen met de verloskundigen in het dorp en lessen geven aan de assistenten van het consultatiebureau
 • Huisbezoeken bij alle kinderen met een beperking in het dorp
 • Afsluiten met het dorpshoofd

Tijdens onze trainingen focussen we ons met name op PKK-groepen. Dit zijn de vrouwengroepen in het dorp die geregeld samenkomen voor voorlichting en informatie vanuit bijvoorbeeld de volksgezondheid. PKK-groepen bestaan voornamelijk uit assistent verloskundigen van het consultatiebureau.

Voorlichtingsmaterialen

Online: Om ouders in een grote regio te bereiken zijn we gestart met een informatieve Facebookpagina. Facebook is in Indonesië één van DE mediakanalen om informatie op te delen. Via deze weg is het heel laagdrempelig voor ouders om informatie te vinden. Daarin lichten we ouders in over de laatste informatie en mogelijkheden van de behandeling van een klompvoet. Hier komen vaak hulpvragen naar voren van ouders in andere delen van het land waarvoor het onmogelijk is om voor behandeling naar onze kliniek te komen. Met ons online platform proberen we ouders meer ‘know how’ te geven over wat een klompvoet is, ze te informeren wat de mogelijkheden zijn en ze te verbinden met elkaar.

Offline: Per doelgroep hebben we specifieke informatiemateriaal ontworpen. Deze gebruiken we ook per “soort” op een andere manier. Hier een aantal voorbeelden;

 • Parentbook, een informatief boekje waar ouders even in terug kunnen bladeren als ze tijdens de behandeling vragen hebben.
 • Poster voor in streekklinieken en geboorteklinieken
 • Brochure met basisinformatie over een klompvoet voor een verloskundige die we bij de klinieken uitdelen. Medische hulpverleners kunnen deze meenemen.
 • Flyer voor ouders met contact informatie
 • Pictogrammen, trainingsmateriaal die we gebruiken bij de trainingen voor medische hulpverleners.
Vroegsignalering Optimaliseren
Voorlichtingsmateriaal
Voorlichtingsmateriaal

Behandeling Klompvoet

We zijn in de laatste jaren een bekende klompvoetkliniek geworden waar vele kinderen en hulpverleners met vragen ten aanzien van een klompvoet verder geholpen worden. We zetten ons maximaal in om alle kinderen die geboren worden met een klompvoet op een juiste manier te helpen. Het is voor ons belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen voor het eerste jaar de complete behandeling ontvangen.

Behandeling van kind met een klompvoet in onze klompvoetkliniek:

Om een kind op de best mogelijk manier te kunnen begeleiden in de behandeling nodigen we de kinderen en ouders altijd eerst uit om naar onze kliniek te komen op ons klompvoetspreekuur. We merken dat een grote groep ongeletterd is, waardoor ze door de bomen het bos vaak niet meer zien. Onze (intensieve) begeleiding van met name deze groep bestaat uit:

 • Het in kaart brengen van de precieze hulpvragen
 • Uitleggen aan ouders uit welke stappen de behandeling bestaat
 • Ondersteunen in het verkrijgen van de juiste papieren
 • Coördineren van de drie verschillende stappen van de Ponseti-behandeling (gips, tenotomie en brace) en ondersteuning van het ziekenhuis om de juiste zorg te blijven bieden.
 • Openen van het gips en het aanmeten van de eerste Ponseti-brace en vervolgcontroles bekijken of het voetje nog de juiste correctie heeft behouden en of de Ponseti-brace aangepast moet worden.
 • Ouders in het gehele proces begeleiden en informeren
 • Ouders en kinderen kunnen verblijven op onze locatie zodat ze de volledige begeiding kunnen ontvangen in de behandeling.

Begeleiding van ouders en kind met een klompvoet op afstand:

Ook op afstand begeleiden we ouders om ze te informeren en te versterken in de kennis en mogelijkheden voor hun kind met een klompvoet. Daarin bieden we hulp, verwijzen we ouders naar de juiste medische hulpverlener en wanneer nodig leveren we hulpmiddelen. Ook richten we ons op kinderen die de eerste stappen van de behandeling in de lokale kliniek hebben uitgevoerd maar nog niet aan een Ponseti-brace kunnen komen. Zie hiervoor Ponseti-brace.

Ondersteuning van een hulpverleners die kinderen met een klompvoet behandelen:

Ook krijgen we geregeld aanvragen van hulpverleners in andere regio’s /provincies van Indonesië. Dan bekijken we samen per aanvraag wat er precies nodig is. Een voorbeeld is de intensieve samenwerking met de artsen in Kalimantan. Het is lastig voor deze regio om aan goed passende braces te komen en daarom sturen ze bij elke nieuwe aanvraag de informatie van het kind naar ons, zodat we de juiste brace naar de arts kunnen sturen voor verdere verloop van de Ponseti-behandeling.  

Behandeling Klompvoet
Ponseti Brace
Ponseti Brace
Ponseti Brace
Ponseti Brace

Ponseti Brace

We zijn een bracecentrum en coördineren deze fase van zorg met behulp van verschillende soorten braces. We ontvangen van betrokken orthopeden -uit NL- met tweedehands braces, samenwerking met organisaties die braces leveren en eigen ontwerpen van een midden bar. Helaas zien we ook nog steeds kinderen op een wat oudere leeftijd met een klompvoet, hierdoor proberen wij ervoor te zorgen dat ook de kinderen die later gestart zijn met de behandeling en uiteindelijk een grotere schoenmaat hebben, behandeld kunnen worden. In westerse landen zien we dit eigenlijk niet meer terug omdat alle kinderen voor het eerste levensjaar zijn gestart met de behandeling.

We zien in de breedste zin dat voor de laatste stap van de Ponseti-behandeling zeker niet alleen de minderbedeelde of ongeletterden bij ons uitkomen, maar ook de welgesteldere families. De Ponseti-brace is in heel Indonesië lastig te verkrijgen en Stepping Stones Bali zet zich ervoor in dat voor iedereen en overal deze laatste fase van de Ponseti-behandeling mogelijk is.

Eigen ontwerp brace

Om de kinderen een klompvoet beter te kunnen helpen tijdens de behandeling zijn we al verschillende jaren actief om zelf onderdelen te produceren voor de bracefase. We zijn al een aantal jaar bezig om een goed toepasbare brace in Indonesië te produceren. In eerste instantie zijn we begonnen met een erg duurzame, stevige en goed lokaal te bewerken ijzeren brace. Het nadeel hiervan is het gewicht en hiermee de handzaamheid voor ouder en kind. Sinds 2022 zijn we in samenwerking met studenten van de Hogeschool in Nederland gaan ontwerpen aan een 3D-geprint model. Zij hebben op Bali het idee uitgewerkt en in Nederland een werkzaam model geproduceerd die in Indonesië geprint kan worden. Sinds begin 2023 is de brace in gebruik genomen en de pilotfase gestart. Tijdens deze pilotfase monitoren we de duurzaamheid en handzaamheid voor ouders en hulpverleners. Hun feedback is hierin voor ons erg belangrijk. Indien nodig zullen we aanpassingen doen aan de brace.

Begeleiding van bracefase met klompvoetspreekuur

Elke week op donderdag hebben we een klompvoetspreekuur. Daarin komen overdag de kinderen voor onder andere de controle van de brace. Het is belangrijk dat de behandeling tot en met het einde wordt uitgevoerd. De bracefase is hierin cruciaal om voor lange-termijn het gewenste resultaat te behouden (een goed gecorrigeerd voetje). Er is bewezen dat minimaal vier jaar de brace gedragen moet worden om voor een significant percentage kinderen de correctie voor langer termijn te behouden. We zetten ons daarom in om in deze vier jaar de kinderen vier keer per jaar te zien en controleren zodat de brace gedragen wordt.

Begeleiding van bracefase op afstand

Een onderdeel voor op afstand is ook het zogenaamde online klompvoetspreekuur. Ouders kunnen de informatie via een online formulier met ons delen waarmee wij kijken of het daadwerkelijk gepast is om een brace te dragen en welke maat er nodig is. Dit onderdeel is nog in de pilotfase waarin we bekijken hoe we dit het beste uit kunnen dragen en zodat daarbij de kwaliteit van de zorg voor deze kinderen behouden blijft.  

Ponseti Brace

We zijn een bracecentrum en coördineren deze fase van zorg met behulp van verschillende soorten braces. We ontvangen van betrokken orthopeden -uit NL- met tweedehands braces, samenwerking met organisaties die braces leveren en eigen ontwerpen van een midden bar. Helaas zien we ook nog steeds kinderen op een wat oudere leeftijd met een klompvoet, hierdoor proberen wij ervoor te zorgen dat ook de kinderen die later gestart zijn met de behandeling en uiteindelijk een grotere schoenmaat hebben, behandeld kunnen worden. In westerse landen zien we dit eigenlijk niet meer terug omdat alle kinderen voor het eerste levensjaar zijn gestart met de behandeling.

We zien in de breedste zin dat voor de laatste stap van de Ponseti-behandeling zeker niet alleen de minderbedeelde of ongeletterden bij ons uitkomen, maar ook de welgesteldere families. De Ponseti-brace is in heel Indonesië lastig te verkrijgen en Stepping Stones Bali zet zich ervoor in dat voor iedereen en overal deze laatste fase van de Ponseti-behandeling mogelijk is.

Eigen ontwerp brace

Om de kinderen een klompvoet beter te kunnen helpen tijdens de behandeling zijn we al verschillende jaren actief om zelf onderdelen te produceren voor de bracefase. We zijn al een aantal jaar bezig om een goed toepasbare brace in Indonesië te produceren. In eerste instantie zijn we begonnen met een erg duurzame, stevige en goed lokaal te bewerken ijzeren brace. Het nadeel hiervan is het gewicht en hiermee de handzaamheid voor ouder en kind. Sinds 2022 zijn we in samenwerking met studenten van de Hogeschool in Nederland gaan ontwerpen aan een 3D-geprint model. Zij hebben op Bali het idee uitgewerkt en in Nederland een werkzaam model geproduceerd die in Indonesië geprint kan worden. Sinds begin 2023 is de brace in gebruik genomen en de pilotfase gestart. Tijdens deze pilotfase monitoren we de duurzaamheid en handzaamheid voor ouders en hulpverleners. Hun feedback is hierin voor ons erg belangrijk. Indien nodig zullen we aanpassingen doen aan de brace.

Begeleiding van bracefase met klompvoetspreekuur

Elke week op donderdag hebben we een klompvoetspreekuur. Daarin komen overdag de kinderen voor onder andere de controle van de brace. Het is belangrijk dat de behandeling tot en met het einde wordt uitgevoerd. De bracefase is hierin cruciaal om voor lange-termijn het gewenste resultaat te behouden (een goed gecorrigeerd voetje). Er is bewezen dat minimaal vier jaar de brace gedragen moet worden om voor een significant percentage kinderen de correctie voor langer termijn te behouden. We zetten ons daarom in om in deze vier jaar de kinderen vier keer per jaar te zien en controleren zodat de brace gedragen wordt.

Begeleiding van bracefase op afstand

Een onderdeel voor op afstand is ook het zogenaamde online klompvoetspreekuur. Ouders kunnen de informatie via een online formulier met ons delen waarmee wij kijken of het daadwerkelijk gepast is om een brace te dragen en welke maat er nodig is. Dit onderdeel is nog in de pilotfase waarin we bekijken hoe we dit het beste uit kunnen dragen en zodat daarbij de kwaliteit van de zorg voor deze kinderen behouden blijft.  

Ponseti Brace
Ponseti Brace
Ponseti Brace

Revalidatiezorg Kinderen

Met de trainingen en voorlichtingen die we geven in de regio zijn er ook direct veel vragen over kinderen die zorg nodig hebben. Via de trainingen in de dorpen, de trainingen met de verloskundigen en sociale media komen veelal de vraag binnen hoe een specifiek kind het beste geholpen kan worden.

Huisbezoeken

Het Veldwerkteam bezoekt samen met de lokale medisch hulpverlener (vaak de verpleegkundige of verloskundige) kinderen met een beperking thuis. Met de ouders wordt overlegd over de aard en ernst van de beperking en in overleg met de lokale medische hulpverlener wordt gewerkt aan een optimaal behandel-, begeleidings- en revalidatieplan. Bekeken wordt welke zorg al wordt geleverd door andere instellingen. Kortom welke “stepping stones” oftewel stapstenen zijn al aanwezig of welke moeten nog -verder- ontwikkeld worden (zijn nodig) om te komen tot goede zorg. De ouders en kinderen worden geïnformeerd over de beperking van hun kind en de mogelijkheden van zorg op Bali. Waar mogelijk worden deze kinderen doorverwezen binnen het gespecialiseerde netwerk van Stepping Stones Bali. Dit eerste veldbezoek wordt officieel afgesloten met een bezoek aan het dorpshoofd. We blijven zoveel mogelijk coördineren met de lokale medische hulpverleners om te kijken of er in verloop van tijd nog vragen naar boven komen.

Behandeling

Binnen het zorgteam van Stepping Stones Bali is gespecialiseerde kennis aanwezig, bijvoorbeeld voor de behandeling van een klompvoet. Ook kunnen kinderen bij ons intensief en/of langere periode fysiotherapeutische begeleiding krijgen. Dit doen wij in samenwerking met de partner yayasan YPK. 

Revalidatiezorg Kinderen
Netwerk Opbouwen

Netwerk Opbouwen

Door in te zetten op goede samenwerking met bestaande maar ook nieuwe instanties en hun werelden, bouwen we aan een structurele verbetering in het detecteren/signaleren van kinderen met een fysieke beperking. Stepping Stones Bali creëert door deze manier van werken meer support en vertrouwen vanuit de sociale dienst en vanuit de dienst volksgezondheid. Hierdoor hebben de trainingen van onze stichting een grotere impact en een duurzaam effect.

Wij werken hiervoor samen met verschillende ‘stakeholders’ werkzaam op het gebied van klompvoet:

Non profit / stichtingen         

Samen met stichtingen als Endry Foundation, Puspadi Bali en Mata Hati werken we samen aan het verbeteren van de herkenning en behandeling van kinderen met klompvoet. Wij staan in nauw contact met verschillende stichtingen waardoor verwijzing van patiënten gemakkelijker wordt en relevante kennis sneller gedeeld kan worden.

We werken intensief samen met hulpverleners aan een traject waarin kinderen zo vroeg mogelijk (binnen het eerste levensjaar) worden gediagnostiseerd, verwezen, behandeld en begeleid vanuit verschillende disciplines, tot de behandeling volledig afgerond is. Verder zijn verschillende grotere klinieken en de medische faculteit van de universiteit van Bali voor verloskunde geïnteresseerd in een verbetering van de behandeling van kinderen met een klompvoet. Ons team werkt met hen aan een meer geïnstitutionaliseerd programma voor klompvoetbehandeling.

Overheidsinstellingen

Naast de samenwerkingen zoals hierboven genoemd zijn de netwerken met overheidsinstellingen cruciaal voor lange-termijn. Hiervoor werken we samen met de onderdelen van de overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenorganisaties en universiteiten. Op deze manier richten we ons direct op de -medische- hulpverleners. Hiermee hebben we samenwerkingsovereenkomsten zodat we op (midden)lange-termijn daadwerkelijk het verschil maken ten aanzien van vroegsignalering van een kind met een beperking met een speciale focus voor de aandoening klompvoet. Deze korte lijnen maken het mogelijk om elkaar waar nodig te ondersteunen. Dit doen we ook door middel van trainingen, informatiemateriaal en directe adviezen voor kinderen, vaak zijn dit de missende stapstenen.

Netwerk Opbouwen

Door in te zetten op goede samenwerking met bestaande maar ook nieuwe instanties en hun werelden, bouwen we aan een structurele verbetering in het detecteren/signaleren van kinderen met een fysieke beperking. Stepping Stones Bali creëert door deze manier van werken meer support en vertrouwen vanuit de sociale dienst en vanuit de dienst volksgezondheid. Hierdoor hebben de trainingen van onze stichting een grotere impact en een duurzaam effect.

Wij werken hiervoor samen met verschillende ‘stakeholders’ werkzaam op het gebied van klompvoet:

Non profit / stichtingen         

Samen met stichtingen als Endry Foundation, Puspadi Bali en Mata Hati werken we samen aan het verbeteren van de herkenning en behandeling van kinderen met klompvoet. Wij staan in nauw contact met verschillende stichtingen waardoor verwijzing van patiënten gemakkelijker wordt en relevante kennis sneller gedeeld kan worden.

We werken intensief samen met hulpverleners aan een traject waarin kinderen zo vroeg mogelijk (binnen het eerste levensjaar) worden gediagnostiseerd, verwezen, behandeld en begeleid vanuit verschillende disciplines, tot de behandeling volledig afgerond is. Verder zijn verschillende grotere klinieken en de medische faculteit van de universiteit van Bali voor verloskunde geïnteresseerd in een verbetering van de behandeling van kinderen met een klompvoet. Ons team werkt met hen aan een meer geïnstitutionaliseerd programma voor klompvoetbehandeling.

Overheidsinstellingen

Naast de samenwerkingen zoals hierboven genoemd zijn de netwerken met overheidsinstellingen cruciaal voor lange-termijn. Hiervoor werken we samen met de onderdelen van de overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, specialistenorganisaties en universiteiten. Op deze manier richten we ons direct op de -medische- hulpverleners. Hiermee hebben we samenwerkingsovereenkomsten zodat we op (midden)lange-termijn daadwerkelijk het verschil maken ten aanzien van vroegsignalering van een kind met een beperking met een speciale focus voor de aandoening klompvoet. Deze korte lijnen maken het mogelijk om elkaar waar nodig te ondersteunen. Dit doen we ook door middel van trainingen, informatiemateriaal en directe adviezen voor kinderen, vaak zijn dit de missende stapstenen.

Netwerk Opbouwen
nl_NLNederlands