Doneren met belastingvoordeel

De stichting Stepping Stones Bali is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder dossiernummer 59473924. De datum van de eerste inschrijving is: 20-12-2013.

Het Ministerie van Financiën heeft de stichting Stepping Stones Bali aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Giften en donaties aan de stichting Stepping Stones Bali zijn fiscaal aftrekbaar, mits de giften en donaties rechtstreeks worden gedaan op de bankrekening van de stichting Stepping Stones Bali.
Daarbij moet worden opgemerkt dat er voor de inkomstenbelasting een drempel geldt voor de giftenaftrek. De gift of donatie moet voor tenminste vijf jaar worden vastgelegd. U kunt de hoogte van het bedrag zelf bepalen.

Om van het belastingvoordeel gebruik te kunnen maken, moet u de formulieren  ‘Gift in geld‘  en ‘Betalingsvolmacht‘ van de belastingdienst in tweevoud invullen en opsturen naar:

Secretariaat Stichting Stepping Stones Bali
Van Mellincrodestraat 8
5688RC Oirschot

Het IBAN-nummer van de bankrekening van de stichting Stepping Stones Bali is

NL12 RABO 0317 1184 47

Met een gift of donatie steunt u derhalve niet alleen de kinderen met een beperking in Indonesië, maar verlaagt u ook het bedrag van de door u te betalen belasting.

Alvast onze welgemeende dank!

nl_NLNederlands