Uw donatie

Wat kunnen we met uw euro’s doen?

Om een duidelijker beeld te geven wat we met uw donaties kunnen doen geven we graag een globaal overzicht wat onze activiteiten over het algemeen kosten. Wanneer hier nog vragen over zijn horen wij het graag en kunt u ons mailen op het adres: info@steppingstonesbali.org.

Enkele voorbeelden van bedragen die Stepping Stones Bali besteedt aan de verschillende activiteiten

Educatie

  • Voor €100 kunnen we een workshop organiseren bij het consultatiebureau over verschillende handicaps en de mogelijkheden van behandeling (voor gemiddeld 45 kinderen met hun ouders)
  • De kosten voor een workshop voor verloskundigen over vroegherkenning, behandelmogelijkheden en doorverwijzing zijn circa €100 (gemiddeld 40 deelnemers)
  • Voor €140 organiseren wij een workshop op de basisschool (gemiddeld 45 kinderen en 10 leraren)

De kosten voor een workshop omvatten onder andere het lesmateriaal en onkosten op de lesdag. Voor de basisschool geven we een aandenken. En bij het consultatiebureau een voedingspakketje voor de jongen kinderen.

Patiëntenzorg

1. Voor € 40 organiseren we – overwegend samen met één of twee stichtingen die zich richten op specifieke handicaps – een spreekuur-dag. Op dit moment vooral voor kinderen met visus- of hoorproblemen. Dit kan leiden tot doorverwijzing en begeleiding naar specialistische zorg, maar ook tot kiezen en/of beschikbaar stellen van de juiste hulpmiddelen. We helpen tussen 20 en 30 mensen op zo’n spreekuur-dag.

2. Een gehandicapt kind helpen.

Kinderen met diverse handicaps komen op onze radar door de huisbezoeken in ons Veldwerkproject, door verwijzing of omdat ouders zich spontaan met hun kind bij ons melden. Onze hulp bestaat uit ‘diagnostiseren’, behandelplan opstellen en randvoorwaarden leveren voor dit behandelplan (bijvoorbeeld transport, hulpmiddelen, begeleiding etc. etc.). Eén transport met begeleiding naar het universitair ziekenhuis in het zuiden kost al snel € 40, maar als we kunnen informeren en doorverwijzen blijven de kosten beperkt. We willen wel zeker weten dat een doorverwijzing opgevolgd wordt. We begeleiden de ouders en kinderen dus in de te nemen –eerste- stappen. Kosten: benzine, menskracht en eventueel een vergoeding voor een maaltijd.

Een gehandicapt kind helpen

Het Klompvoetproject

In 2016 zijn we ook gestart met een specifiek programma voor kinderen met een klompvoet. Hierbij richten we ons op een behandeling volgens de Ponseti-methode, uitgevoerd in Bali. Hierbij hoort het detecteren van het kind met de klompvoet, het opstellen van het behandelplan, (randvoorwaarden scheppen voor) behandeling en follow up. De totale kosten tijdens de behandeltermijn van 3 tot 5 jaar zijn gemiddeld € 500 per kind. Dit is een ruwe schatting; de kosten hangen nauw samen met de complexiteit van de klompvoet en de leeftijd van het kind.


De waarde van uw euro in Indonesië

Om wat meer informatie te geven over de waarde van de euro in Indonesië geven we onderstaande korte toelichting. Twee opmerkingen vooraf:

  • De wisselkoers is niet helemaal stabiel, maar varieert momenteel tussen 13.500 en 14.500 rupiah (Rph) voor één euro. In deze korte toelichting gaan we uit van een koers van 14.000 Rph.
  • Er is een jaarlijkse inflatie van gemiddeld 10%.

Inkomsten

Per regio kent Indonesië een wettelijk vastgesteld minimumloon. In het noorden van Bali is dat € 128,50 per maand. Helaas wordt dat niet door alle werkgevers betaald. Daarnaast zijn er erg veel dagloners en kleine zelfstandigen die een lager besteedbaar inkomen hebben. Er is geen sociaal vangnet: Je hebt geen inkomsten / uitkering als je geen werk hebt. Alleen ambtenaren hebben recht op een soort wachtgeld. Op kleine schaal is er sprake van ‘armenzorg’, maar alleen als mensen geen beroep kunnen doen op familie.

Kosten van levensonderhoud

Het hoofdbestanddeel van iedere maaltijd is rijst. Prijs: € 0,80 per kilo. Reken 75 gram per persoon per maaltijd en een flink deel van het inkomen gaat op aan de aankoop van rijst. Voor eten is een gezin hier toch al gauw € 3,00 per dag kwijt… Minder geld betekent direct eenzijdiger voeding. Voor transport (naar werk, naar school en naar de tempel) wordt meestal gebruik gemaakt van een motorfietsje. Benzineprijs: ongeveer € 0,70 per liter. Kinderen gaan nog wel naar school met een ‘bemo’ (een busje) – dat kost € 2,50 per week. Voor grotere uitgaven moeten veel mensen naar een bank of een andere kredietverstrekker. Daar kunnen ze een lening afsluiten tegen 2½% rente per maand, oftewel 30 % (!) per jaar.

Twee conclusies:

  • Voor heel veel mensen in Indonesië is het armoe troef
  • Met één euro kun je hier veel meer doen dan in Nederland

En hoe zit het met een ziektekostenverzekering?

Betrekkelijk nieuw is de mogelijkheid tot verzekeren in Indonesië. Maar velen vinden dit nog onzin (“betalen voor iets dat misschien nooit nodig is en waar je in dat geval niks van terugziet”) of te duur. Dit betekent dat er nog veel families met kinderen niet verzekerd zijn voor medische zorg. Bij uitzondering kan er via een uitgebreid bureacratisch systeem gratis zorg worden gevraagd. Maar momenteel (begin 2017) wordt dit als mogelijkheid ‘uitgekleed’ hier in Bali (deze dienst is per deel-provincie anders) omdat overwogen wordt dit in te bouwen in de ziektekostenverzekering.. Dit heeft grote invloed op de keuze van families om hun kinderen te laten behandelen. En ook voor artsen om een bepaalde behandeling of een onderzoek wel of niet te doen. Er wordt meestal op voorhand van uitgegaan dat behandelingen niet betaald kunnen worden. Helaas zit de medische zorg in Indonesië mede daarom in een klassensysteem. Want de mensen met weinig geld worden over het algemeen minder snel en uitgebreid geholpen. Deze groep heeft daardoor vaak minder vertrouwen (en terecht?!) in het medische zorgsysteem. Velen zoeken daarom hun zorg bij de lokale ‘dukun’. Deze zorg is veel goedkoper (donatie) en toegankelijker. Maar het is geen professioneel opgeleide medische hulp.

nl_NLNederlands