Visie & Missie

Visie

Onze diensten als ‘Stapstenen’ neerleggen en met elkaar verbinden om de juiste zorg te genereren en te verlenen voor een kind met een fysieke beperking.

Missie

Ieder fysiek beperkt kind in Indonesië wordt op de best mogelijke manier geholpen om daarmee tot optimale zelfstandigheid en participatie te komen.

Doel

Ieder kind in Indonesië moet gebruik kunnen maken van goede revalidatiezorg.

Visie en Missie

Stepping Stones is onze metafoor voor het revalidatieproces van kinderen met een beperking van geboorte tot aan het maximaal zelfstandig leven. We leggen en verbinden hiervoor de juiste stapstenen voor deze kinderen aan elkaar In de jaren dat we in Indonesië actief zijn zien we nog vaak dat nog veel stapstenen worden gemist of dat ouders de stapstenen niet weten te vinden.

We richten ons daarom op

  • Het creëren van nog missende stenen
  • Het verbinden van bestaande stenen
  • Een hand bieden aan degene voor het nemen van een volgende stap
  • Het verbeteren en verstevigen van de huidige stenen

Om maatwerk te kunnen bieden aan elke patiënt is het van belang dat alle betrokkene hun expertise (kennis en kunde) optimaliseren en kunnen toepassen in dagelijkse situaties. Dit doen we aan de hand van drie pijlers, die los van elkaar worden genoemd, maar zonder elkaar niet optimaal werken:

Samenwerking

Het creëren van een netwerk op het gebied van (para)medische zorg en maatschappelijk werk door de in Indonesië aanwezige kennis en expertise te inventariseren en met elkaar te verbinden. Hierdoor kan het beste zorgpad worden gecreëerd voor kinderen met een beperking en hun ouders.

Educatie

Door middel van workshops/trainingen aan (para)medici en maatschappelijk werkers, wordt de kennis over kinderen met (fysieke) beperkingen, maar vooral ook de mogelijkheden voor deze kinderen, vergroot. Daarnaast wordt educatie aangeboden aan ouders, zodat zij begrijpen welk zorg er nodig is voor hun kind.

Verlenen en genereren van optimale zorg

Dankzij een sterk netwerk met nauwe samenwerking en goede educatie, kan worden gewerkt aan het bieden van optimale zorg voor het kind met een beperking. Hierbij is er focus op ‘vroegsignalering’. Het eerder herkennen van een beperking en hierdoor eerder starten met optimale zorgverlening.

Samen komen we tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind met een beperking

nl_NLNederlands