Bestuur / structuur

Vanuit Nederland worden middelen beschikbaar gesteld om de verschillende projecten en programma’s uit te voeren die passen binnen de visie van de stichting. Waar het promotieteam onmisbaar is als het gaat om de daadwerkelijke inkomsten, is het bestuur verantwoordelijk voor een goede besteding van de budgetten en de beoordeling van de projecten.

Inge, Geertjan, Manon en Ruud vormen het bestuur van Stichting Stepping Stones Bali in Nederland. Het doel van het bestuur in Nederland is om Stepping Stones Bali zo goed mogelijk te faciliteren. De stichting Stepping Stones Bali heeft als doel om de kwaliteit van de medische zorg in Indonesië te verbeteren als het gaat om revalidatie en andere paramedische vakgebieden.

Voorzitter : Inge Ramaekers
Secretaris : Manon Pouw
Penningmeester : Geertjan Oomen
Bestuursleden : Ruud van Gorkom

Het bestuur in Nederland vindt het mooi en inspirerend om vanuit Nederland haar steentje bij te dragen, zodat in Indonesië de focus kan liggen op het echte werk en de hulpbehoevende kinderen van Indonesië.

De lokale stichting (yayasan Stepping Stones Bali) is opgestart om in Indonesië, en in eerste instantie met name op Bali, effectiever en meer doelgericht op locatie te kunnen werken. De visie en missie van de Nederlandse stichting Stepping Stones Bali worden in Indonesië uitgedragen door dit lokale initiatief.

Voor de statuten van de Yayasan in Indonesië zijn de visie en missie van de Nederlandse stichting overgenom

en naar het Bahasa (de taal van Indonesië). Deze statuten zijn opgesteld door de lokale notaris en geregistreerd bij de lokale overheid in Bali. De yayasan heeft 3 bestuursleden, een medewerker en een oprichter. Deze laatste is de eindverantwoordelijke voor de gang van zaken van de lokale stichting. Via het lokale team werken we ook op direct op lokale projecten.

editorial-bestuurDe stichting Stepping Stones Bali in Nederland en de yayasan Stepping Stones Bali in Indonesië werken heel nauw samen. Met z’n allen zorgen we ervoor dat de projecten in Indonesië ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De Nederlandse stichting faciliteert de yayasan om deze projecten op locatie te realiseren. In Indonesië wordt het geld ingezet om onze visie en missie uit te dragen. Ons doel is om aan het begin van ieder jaar een zo compleet mogelijk overzicht van projecten in te dienen bij het bestuur in Nederland. Aan het einde van het jaar zullen deze projecten weer worden teruggekoppeld via het jaarverslag met de financiële jaarrekening. De Nederlandse stichting wordt ondersteund door het promotieteam dat zich inzet om deingediende projectvoorstellen van voldoende gelden te voorzien.
Marjanne Oomen stimuleert een zo zelfstandig mogelijk functionerende yayasan in Indonesië. Zij ondersteunt en geeft zo nodig sturing. Ook is ze de directe contactpersoon voor wat betreft het reilen en zeilen van de stichting en yayasan.

Translate »