Visie: onze diensten als ‘Stapstenen’ neerleggen en met elkaar verbinden om de juiste zorg te genereren en te verlenen voor een kind met een fysieke beperking.

Missie: Ieder fysiek beperkt kind in Indonesië wordt op de best mogelijke manier geholpen om daarmee tot optimale zelfstandigheid en participatie te komen. In de periode 2016 – 2021 richten we ons met onze initiatieven vooral op de regio Buleleng (Bali), het gebied waar Stepping Stones Bali gevestigd is.

Doel: Ieder kind in Indonesië moet gebruik kunnen maken van goede revalidatiezorg.

Stepping Stones is onze metafoor voor het revalidatieproces voor de kinderen van geboorte tot aan het (zo ver mogelijk) zelfstandig leven. Onze grondgedachte is om deze kinderen met een beperking de overkant van de denkbeeldige rivier te laten bereiken om zo tot een zelfstandig leven te komen. Hiervoor moeten ze met steun van hun ouders stapstenen nemen om droog en zo snel mogelijk de overkant te raken.

Onze ervaring in de jaren in Bali is dat er nog vele stapstenen worden gemist of dat ouders niet weten waar de overstap kan worden gemaakt. We richten ons daarom op:

  • Het creëren van nog missende stenen
  • Het verbinden van bestaande stenen
  • Een hand bieden aan degene voor het nemen van een volgende stap
  • Het verbeteren en verstevigen van de huidige stenen

Dit alles geldt voor alle activiteiten van de stichting. Wij zijn de stratenbouwer en de routeplanner voor de behandeling van kinderen met een beperking. Om maatwerk te kunnen bieden aan elke patiënt is het van belang dat paramedici en medisch specialisten hun expertise optimaliseren en kunnen toepassen in dagelijkse situaties. Dit doen we aan de hand van 3 pijlers, die los van elkaar worden genoemd, maar zonder elkaar niet optimaal werken:

Samenwerking

Het creëren van een netwerk op het gebied van (para)medische zorg door de in Indonesië aanwezige kennis en expertise te inventariseren en met elkaar te verbinden. Hierdoor kan het beste zorgpad worden gecreëerd voor kinderen met een beperking en hun ouders.

Educatie

Door educatie aan het netwerk te bieden, zoals verloskundigen en hulpverleners, wordt kennis over (fysieke) beperkingen van kinderen, maar vooral ook de mogelijkheden voor deze kinderen, vergroot. Daarnaast wordt educatie aangeboden aan ouders, zodat zij begrijpen welk zorg er nodig is voor hun kind.

Verlenen en Generen van optimale zorg

Dankzij een sterk netwerk met nauwe samenwerking en goede educatie, kan worden gewerkt aan het bieden van optimale zorg voor het kind. Hierbij is er focus op ‘vroegsignalering’. Het eerder herkennen van een beperking en starten met optimale zorg.

Wat doen we niet? We zijn geen behandelcentrum en dit is op dit moment ook niet onze ambitie. We nemen de taken en werkzaamheden van lokale instanties niet over; dat zijn de ‘bestaande stenen’, die we willen verstevigen.

Translate »