Wie zijn we? Over ons

 • Wat we doen 2
 • Wat we doen 2
 • Wat we doen 2
 • Wat we doen 2
Graag willen we hier onze strategie van Stepping Stones Bali toelichten. We heten namelijk niet voor niets STEPPING STONES. Dit is onze metafoor voor het revalidatieproces voor de kinderen van geboorte tot aan het (zo ver mogelijk) zelfstandig leven. Onze grond gedachte is om deze kinderen met een beperking de overkant van de denkbeeldige rivier te laten bereiken om zo tot een zelfstandig leven te komen. Hiervoor moeten ze met steun van hun ouders stapstenen nemen om droog en zo snel mogelijk de overkant te raken.

Onze ervaring in de jaren in Bali is dat er nog vele stapstenen worden gemist of dat ouders niet weten waar de overstap kan worden gemaakt. We richten ons daarom op: - het creëren van nog missende stenen - het verbinden van bestaande stenen - een hand bieden aan degene voor het nemen van een volgende stap - het verbeteren en verstevigen van de huidige stenen Dit alles geldt voor alle activiteiten van de stichting. Wij zijn de stratenbouwer en de routeplanner voor de behandeling van kinderen met een beperking. Om maatwerk te kunnen bieden aan elke patiënt is het van belang dat paramedici en medisch specialisten hun expertise optimaliseren en kunnen toepassen in dagelijkse situaties. Dit willen we bereiken door specialistische zorg en therapie samen te brengen / te organiseren (kennis, expertise en toepasbaarheid), maar ook door het houden van seminars, lezingen en workshops. Verder zorgen wij ervoor dat de randvoorwaarden voor revalidatie (transport etc.) aanwezig zijn voor het kind. Wat doen we niet? We zijn geen behandelcentrum en dit is op dit moment ook niet onze ambitie. We nemen de taken en werkzaamheden van lokale instanties niet over; dat zijn de ‘bestaande stenen’, die we willen verstevigen.

Wat we doen? Ons werk

Educatie

Door educatie aan ouders, verloskundigen, hulpverleners en andere creëren we meer kennis bij de eerst betrokkenen van het kind met de beperking. Door over “nieuwe kennis” of “kennis van elkaar” te horen en te leren, komen er meer mogelijkheden voor het kind.

 

Creëren van missende stenen en verbeteren en verstevigen van huidige stenen:

 • Veldwerkproject: educatie aan ouders
 • Workshops: educatie aan verloskundigen, hulpverleners en op de basisscholen
 • Klompvoetproject: educatie aan verschillende hulpverleners gericht op de herkenning en behandeling van een kind met een klompvoet
 • Stagiaires: begeleiding van stagiaires uit Nederland

Vroegherkenning

Door ons educatieprogramma zijn ouders en verloskundigen beter in staat om een beperking ofwel handicap eerder te herkennen. Daardoor kan snel worden gestart met de behandeling van het kind en zijn ouders beter geïnformeerd wat ze te wachten staat.

 

Een hand bieden aan degene voor het nemen van de volgende stap:

 • Consultatiebureau: ondersteunen van consultatiebureaus voor herkenning van een beperking bij een baby
 • Veldwerkproject: in de dorpen de verloskundigen van een consultatiebureau begeleiden in het herkennen van een beperking en voorlichten over mogelijke behandeling
 • Klompvoetproject: we zetten ons in dat de kinderen met een klompvoet op een zo vroeg mogelijk moment worden herkend.

Samenwerken

Om tot een maximaal resultaat te komen is het belangrijk dat we samenwerken. In een revalidatie proces van een kind spelen verschillende vakgebieden een rol, met ieder een eigen invalshoek. Om samen naar één kind te kijken en samen dat ene kind te helpen kunnen de vakgebieden elkaar versterken en eventueel het proces versnellen. Dit betekent dat het belangrijk is dat bekend is wie, waar en welke activiteiten doet. Vandaar uit kan worden gebouwd aan een steviger weg of route met meerdere stapstenen.

 

Het verbinden van bestaande stenen:

 • Veldwerkproject: kinderen met een beperking worden naar de juist organisatie of kliniek begeleid voor een betere zelfstandigheid van het kind (in de toekomst)
 • Klompvoetproject: verschillende disciplines werken samen om een kind met een klompvoet zo snel en goed mogelijk te helpen

Global Management of Social Issues

Geschreven door: Pien Kerkhofs (stage van 7-10-2019 tot 29-01-2020)

Hallo allemaal!

Mijn naam is Pien Kerkhofs, ik ben 20 jaar oud en studeer aan de universiteit van Tilburg. Voor mijn opleiding Global Management of Social Issues, loop ik stage bij Stepping Stones Bali tot 29 januari 2020. Waar ik mij mee bezig houd is het uitvoeren van een impact analyse over het vroegsignalerings programma. Dit houdt in dat Stepping Stones nog duidelijker kan laten zien wat voor betekenis dit programma heeft voor de bevolking van Bali. Stepping Stones kan de uitkomsten van de impact analyse gebruiken om objectief te laten zien wat hun impact is, om hun programma nog beter te maken en om aan mogelijke partners te laten zien waarom ze samen moeten werken met Stepping Stones. Genoeg redenen dus voor een impact analyse!READ MORE

Wij zijn echt Ontmoet het team

SteppingStonesBali

Ruud van Gorkom

Inge Ramaekers

Manon Pouw

Geertjan Oomen

RP van Gorkom

Joost Oomen

Translate »