Activiteiten

Behandeling Klompvoet

Ponseti Brace

Ponseti Brace

Training Hulpverleners

Training Medische Hulpverleners

Activiteiten - vroegsignalering optimaliseren

Vroegsignalering Optimaliseren

Behandeling Klompvoet

Behandeling van kind met een klompvoet in onze klompvoetkliniek:

Om een kind op de best mogelijk manier te kunnen begeleiden in de behandeling nodigen we de kinderen en ouders altijd eerst uit om naar onze kliniek te komen op ons klompvoetspreekuur. We merken dat een grote groep ongeletterd is, waardoor ze door de bomen het bos vaak niet meer zien. Tijdens het bezoek aan het klompvoetspreekuur helpen we de behoeften van een kind in kaart te brengen en leggen we aan de ouders uit wat elke stappen er komen gaan. We bieden ondersteuning bij het verkrijgen van de juiste papieren en het coördineren van de drie verschillende stappen van de Ponseti-behandeling (gips, tenotomie en brace). Na de operatie ondersteunen we ook bij het openen van het gips en het aanmeten van de eerste Ponseti-brace en nacontroles om te zien of de voet nog steeds de juiste correctie heeft behouden.

Begeleiding van ouders en kind met een klompvoet op afstand:

Ook op afstand begeleiden we ouders, daarin bieden we hulp, verwijzen we ouders naar de juiste medische hulpverlener en wanneer nodig leveren we hulpmiddelen.

Ondersteuning van hulpverleners die kinderen met een klompvoet behandelen:

Ook krijgen we geregeld aanvragen van hulpverleners in andere regio’s /provincies van Indonesië. Een voorbeeld is de intensieve samenwerking met de artsen in Kalimantan. Het is lastig voor deze regio om aan goed passende braces te komen en daarom sturen ze bij elke nieuwe aanvraag de informatie van het kind naar ons, zodat we de juiste brace naar de arts kunnen sturen voor verdere verloop van de Ponseti-behandeling.

Behandeling Klompvoet
Ponseti Brace
Ponseti Brace
Ponseti Brace

Ponseti Brace

We zijn een bracecentrum en coördineren deze fase van zorg met behulp van verschillende soorten braces. We ontvangen van betrokken orthopeden -uit NL- tweedehands braces, werken samen met organisaties die braces leveren en we ontwerpen en produceren onze eigen een midden bar.

De Ponseti-brace is in heel Indonesië lastig te verkrijgen en we zetten ons in zodat voor iedereen en overal deze laatste fase van de Ponseti-behandeling mogelijk is.

Eigen ontwerp brace

Om de kinderen een klompvoet beter te kunnen helpen tijdens de behandeling zijn we al verschillende jaren actief om zelf onderdelen te produceren voor de bracefase. Sinds 2022 zijn we in samenwerking met studenten van de Hogeschool in Nederland gaan ontwerpen aan een 3D-geprint model.

Begeleiding van bracefase met klompvoetspreekuur

Elke week hebben we een klompvoetspreekuur. Daarin komen de kinderen voor onder andere de controle van de brace. We zetten ons maximaal in om in deze vier jaar de kinderen vier keer per jaar te zien zodat de voetjes gecorrigeerd blijven  en controleren dat de brace gedragen wordt.

Begeleiding van bracefase op afstand

We verstrekken ook op afstand braces aan ouders en ondersteunen hen bij het gebruik van de brace. Dit doen we gedurende de gehele periode van de brace fase.

Ponseti Brace

We zijn een bracecentrum en coördineren deze fase van zorg met behulp van verschillende soorten braces. We ontvangen van betrokken orthopeden -uit NL- tweedehands braces, werken samen met organisaties die braces leveren en we ontwerpen en produceren onze eigen een midden bar.

De Ponseti-brace is in heel Indonesië lastig te verkrijgen en we zetten ons in zodat voor iedereen en overal deze laatste fase van de Ponseti-behandeling mogelijk is.

Eigen ontwerp brace

Om de kinderen een klompvoet beter te kunnen helpen tijdens de behandeling zijn we al verschillende jaren actief om zelf onderdelen te produceren voor de bracefase. Sinds 2022 zijn we in samenwerking met studenten van de Hogeschool in Nederland gaan ontwerpen aan een 3D-geprint model.

Begeleiding van bracefase met klompvoetspreekuur

Elke week hebben we een klompvoetspreekuur. Daarin komen de kinderen voor onder andere de controle van de brace. We zetten ons maximaal in om in deze vier jaar de kinderen vier keer per jaar te zien zodat de voetjes gecorrigeerd blijven  en controleren dat de brace gedragen wordt.

Begeleiding van bracefase op afstand

We verstrekken ook op afstand braces aan ouders en ondersteunen hen bij het gebruik van de brace. Dit doen we gedurende de gehele periode van de brace fase.

Ponseti Brace
Ponseti Brace

Training Medische Hulpverleners

Training

We geven op heel Bali trainingen aan hulpverleners in het veld en aan studenten verloskundigen en verpleegkundigen via onze samenwerking met universiteiten. Onze training richt zich op vroegsignalering en informatie over hoe je een kind met een klompvoet opspoort. Daarnaast ook over hoe de behandeling van klompvoeten gaat en welke informatie belangrijk is voor ouders.

Begeleiding

Na de intensieve eerste periode waarin we de trainingen organiseren in de regio blijven we op lange-termijn ook direct in contact met de verloskundigen. We coördineren, communiceren met en bezoeken de verloskundige in de follow-up periode en eventueel begeleiden we de nieuwe kinderen die door deze verloskundigen worden gesignaleerd en hulp nodig hebben.

Samenwerking

Samen met verschillende organisaties werken we aan het verbeteren van de herkenning en behandeling van kinderen met klompvoet. Wij staan in nauw contact met onze partners waardoor verwijzing van patiënten gemakkelijker wordt en relevante kennis sneller gedeeld kan worden.  We werken ook direct samen met hulpverleners aan een traject waarin kinderen zo vroeg mogelijk (binnen het eerste levensjaar) worden gediagnostiseerd, verwezen, behandeld en begeleid vanuit verschillende disciplines, tot de behandeling volledig afgerond is.

We hebben samenwerkingsovereenkomsten met onderdelen van overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, specialisten organisaties en universiteiten. Zodat we op (midden)lange-termijn daadwerkelijk het verschil maken ten aanzien van vroegsignalering van een kind met een beperking met een speciale focus voor de aandoening klompvoet.

Training Medische Hulpverleners
Vroegsignalering Optimaliseren
Voorlichtingsmateriaal

Vroegsignalering Optimaliseren

Een belangrijk onderdeel van onze missie is het verbeteren van de vroegsignalering in het algemeen. Onze doelgroep is met name de assistenten van de verloskundige bij het consultatiebureau en de maatschappelijk werkers van het dorp en de vrouwengroepen die geregeld samenkomen voor voorlichting en informatie. Daarnaast werken we nauw samen met het dorpshoofd desbetreffende ambternaren en gaan we op huisbezoek bij de kinderen een beperking in het dorp.

Dit wordt ondersteund door onze specifieke informatiemarialen, denk hierbij aan een informatieboekje voor ouders, flyers en posters.

Om ouders in een grote regio te bereiken, hebben we bijvoorbeeld ook een specifieke Facebookpagina over klompvoet voor ouders. Met dit online platform geven we ouders meer ‘know how’ te geven over wat een klompvoet is, ze te informeren wat de mogelijkheden zijn en ze te verbinden met elkaar.

Huisbezoeken

Het veldwerkteam bezoekt samen met de lokale medisch hulpverlener de kinderen met een beperking thuis. In overleg met de lokale medische hulpverlener en ouders wordt gewerkt aan een optimaal behandel-, begeleidings- en revalidatieplan.  Waar mogelijk worden deze kinderen doorverwezen binnen ons gespecialiseerde netwerk. We blijven coördineren met de lokale medische hulpverleners om te kijken of er in verloop van tijd nog vragen naar boven komen.

Ook kunnen kinderen bij ons intensief en/of langere periode fysiotherapeutische begeleiding krijgen. Dit doen wij in samenwerking met onze partnerstichting.

Vroegsignalering Optimaliseren

Een belangrijk onderdeel van onze missie is het verbeteren van de vroegsignalering in het algemeen. Onze doelgroep is met name de assistenten van de verloskundige bij het consultatiebureau en de maatschappelijk werkers van het dorp en de vrouwengroepen die geregeld samenkomen voor voorlichting en informatie. Daarnaast werken we nauw samen met het dorpshoofd desbetreffende ambternaren en gaan we op huisbezoek bij de kinderen een beperking in het dorp.

Dit wordt ondersteund door onze specifieke informatiemarialen, denk hierbij aan een informatieboekje voor ouders, flyers en posters.

Om ouders in een grote regio te bereiken, hebben we bijvoorbeeld ook een specifieke Facebookpagina over klompvoet voor ouders. Met dit online platform geven we ouders meer ‘know how’ te geven over wat een klompvoet is, ze te informeren wat de mogelijkheden zijn en ze te verbinden met elkaar.

Huisbezoeken

Het veldwerkteam bezoekt samen met de lokale medisch hulpverlener de kinderen met een beperking thuis. In overleg met de lokale medische hulpverlener en ouders wordt gewerkt aan een optimaal behandel-, begeleidings- en revalidatieplan.  Waar mogelijk worden deze kinderen doorverwezen binnen ons gespecialiseerde netwerk. We blijven coördineren met de lokale medische hulpverleners om te kijken of er in verloop van tijd nog vragen naar boven komen.

Ook kunnen kinderen bij ons intensief en/of langere periode fysiotherapeutische begeleiding krijgen. Dit doen wij in samenwerking met onze partnerstichting.

Vroegsignalering Optimaliseren
Voorlichtingsmateriaal