Visie & Missie

Visie

Onze diensten als ‘Stapstenen’ neerleggen en met elkaar verbinden om de juiste zorg te genereren en te verlenen voor een kind met een fysieke beperking.

Missie

Ieder fysiek beperkt kind in Indonesië wordt op de best mogelijke manier geholpen om daarmee tot optimale zelfstandigheid en participatie te komen.

Doel

Ieder kind in Indonesië moet gebruik kunnen maken van goede revalidatiezorg.

Visie en Missie

We zien dat elk jaar vele kinderen in Indonesië worden geboren met een beperking zonder dat ze -direct- hulp kunnen ontvangen. Vroegtijdig behandeling zou dit moeten verhelpen maar toch vallen er duizenden kinderen buiten de boot. In de jaren dat we actief zijn zien we nog vaak dat nog veel stapstenen worden gemist of dat ouders de stapstenen niet weten te vinden. Daarom werken we op volgende manier:

Het creëren van missende stapstenen

Het creëren van missende stapstenen

zoals toegang tot speciale braces die 4-5 jaar na de operatie nodig zijn.

Verbinden van bestaande stapstenen

Het verbinden van bestaande stapstenen

samenwerken met zorgverleners om de praktijk te verbeteren.

Een hand bieden

Een hand bieden voor het nemen van de volgende stap

onder andere tijdens onze wekelijkse klompvoetspreekuren.

Verbeteren en verstevigen huidige stapstenen

Verbeteren en verstevigen van huidige stapstenen

trainingen geven aan assistent verloskundigen en in opleiding. 

Om maatwerk te kunnen bieden aan elke patiënt is het van belang dat alle betrokkene hun expertise (kennis en kunde) optimaliseren en kunnen toepassen in dagelijkse situaties. Daarom zetten wij ons in eerste instantie op samenwerking van betrokkene, educatie van de hulpverleners en zonodig verlenen van generen van optimale zorg. Met deze 3 onderdelen samen kunnen we komen tot onze impact van SteppingStonesBali.

Samen zorgen we ervoor dat elk kind in Indonesië met klompvoeten de behandeling krijgt die ze nodig hebben en verdienen.