Terima Kasih

‘Stichting Stepping Stones Bali legt stapstenen om kinderen met een fysieke beperking op Bali te helpen omdat alle kinderen het verdienen op te groeien tot zelfstandige volwassenen’

Wij verbeteren sinds 2013 de zorg voor kinderen op Bali die door een beperking niet (goed) kunnen bewegen en/of lopen. Dit doen wij door het leggen van stapstenen. Een van de fysieke problemen bij kinderen op Bali is een klompvoet. Hierbij is er sprake van scheefgroei in de voet(en) bij de geboorte. Ouders hebben vaak onvoldoende kennis en geld om de juiste hulp te vinden voor hun kind. Religie en cultuur spelen op Bali een grote rol in het dagelijks leven. Hierdoor worden beperkingen nog vaak als een taboe worden gezien. Door in te zetten op educatie, samenwerking en patiëntenzorg doorbreken wij dit taboe, vergroten wij kennis en bieden wij ondersteuning en zorg.

Wij zetten o.a. in op vroegsignalering door middel van ons veldwerkprogramma. Bij vroegsignalering hoeft er vaak niet geopereerd te worden en is een gipsbehandeling in 95% van de gevallen voldoende. Hiervoor is het belangrijk dat ouders, maar vooral ook hulpverleners en instanties beschikken over de juiste kennis. Wij zetten daarom in op bewustwording en kennisvergroting bij ouders en hulpverleners, zoals verloskundigen en verpleegkundigen. Zij kunnen hierdoor eerder betere hulp bieden en doorverwijzen.

Tevens investeren wij in een optimale samenwerking tussen diverse hulpverleners rond een kind met een klompvoet, zodat er sneller een op maat gemaakt hulpplan kan worden geboden. Daarnaast bieden wij ook patiëntenzorg op onze locatie. Dit is vergelijkbaar met een consultatiebureau in Nederland.

Wilt u ook een steentje bijdragen aan een betere toekomst voor de Balinese kinderen met een fysieke beperking? Iedere donatie, hoe klein of groot deze ook is, helpt ons om het pad te blijven leggen. Hierdoor kunnen wij op Bali verder bouwen aan een medische structuur, die wij in Nederland al zo lang als gewoon beschouwen. Zonder uw hulp zal het ons niet lukken om dit te bereiken. Dus laten we ons samen sterk maken!

Hoe kunt u helpen?

Word lid van onze Terima Kasih groep en laten we samen bouwen aan een onbezorgde toekomst vol mogelijkheden voor deze kinderen! U helpt met uw donatie deze kinderen aan een goede toekomst. Een toekomst waarbij zij volledig in de maatschappij kunnen participeren.

Hoe wordt u lid?

Door dit formulier met het door u gekozen bedrag in te vullen, wordt u lid van onze Terima Kasih groep. Stepping Stones Bali is ANBI geregistreerd, waardoor u kunt profiteren van belastingvoordeel.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt U ons natuurlijk altijd een bericht sturen via: info@steppingstonesbali.org.

StapstenenStapstenenStapstenenStapstenenStapstenen